söndag 27 december 2009

Lika rättigheter på väg

Kampen för könsneutrala äktenskap fortsätter på många ställen i världen. Mexico City, District of Columbia och New Hampshire har nyligen fått lagar som ska göra det möjligt för homosexuella att gifta sig. Detsamma är även på gång i Portugal, Uruguay, Argentina, Slovenien och Island.
Givetvis gör konservativa kristna sitt bästa för att stoppa detta och förstöra andras glädje. Men jag väljer att se optimistiskt på utvecklingen och fortsätter att hoppas att lika rättigheter för homosexuella är på väg att bredas ut över världen.


Under tiden kan man ta en titt på den här bilden som visar hur debatten om könsneutrala äktenskap brukar gå till:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar