torsdag 22 april 2010

Belgien kastar ut liberalismen

Belgien är på väg att lagstifta mot burkor, och det gör mig oerhört ledsen att se att människor i dagens Europa har en så relativistisk syn på frihet. Alla säger sig gilla frihet men så fort man ser något man inte gillar så vill man förbjuda det, och säger sig göra det av liberala skäl. Detta är inte liberalism, det är fascism.

Jag gillar inte heller burkor, men det har inte ett dugg med saken att göra. Alla tänkbara argument mot burkor kommer aldrig att övertrumfa det faktum att staten inte har att göra med hur medborgarna klär sig. Det är vidrigt att sådana här lagar drivs igenom av folk som har mage att kalla sig liberala. Man säger sig vilja befria kvinnorna bakom burkorna, men man gör det med diktatoriska metoder. Det går faktiskt att ha på sig en burka av egen fri vilja. Vad är poängen med att kämpa mot förtryck om man förråder de principer man säger sig skydda?

Uttalanden görs om att det skulle vara en rättighet att få se andra människors ansikten. Och var kom det påståendet ifrån? Det bara dök upp i debatten helt plötsligt. Någon hittade på att "det här är en rättighet" och baserar sedan sin argumentation på det. Men det funkar inte att man ska få hitta på att saker är rättigheter. Nyckeln till att förstå detta är att det inte kan vara en rättighet att avkräva andra människor vissa beteenden, speciellt inte när det gäller deras privatliv.

Uppfattningen om demokrati i dagens Europa är tydligen att vad än majoriteten vill är rätt. Men det är ett väldigt olyckligt tankefel. Bara för att 99% vill slå på 1% så blir inte misshandel rätt. Vi måste stoppa den här utvecklingen mot en majoritetstyranni som tycker sig få kränka individer hur som helst. Jag tänker inte ens ta upp andra argument i debatten, för jag tycker att det jag skrivit ovan är långt viktigare än allt annat som framförts både för och emot ett burkaförbud. Ni får gå någon annanstans om ni vill fundera på vad som krävs för att bryta mot frihetliga principer.

Nästa gång jag är i Belgien ska jag ta på mig en burka, sätta mig på en parkbänk och se vad som händer. Om en frivilligt maskerad person minding his own business blir arresterad då visar det tydligt på lagens absurditet.

UPPDATERING: Burkaförbudet verkar fördröjas av en belgisk regeringskris, som jag hoppas varar länge om de belgiska folkvalda tänker envisas med att föra fram idiotiska morallagar. Deras regering verkar inte hålla eftersom... wait for it... de som talar olika språk i landet inte kan komma överens! Jag återkommer i en senare bloggpost till språkskillnaders splittrande kraft.

lördag 17 april 2010

Ett år sedan Pirate Bay-domen

På årsdagen av det svenska rättsväsendets största blunder någonsin så publicerar Rick Falkvinge en debattartikel på Aftonbladets hemsida. Artikeln plockades dock bort av redaktionen med ursäkten att den ska faktagranskas. Lyckligtvis finns artikeln att läsa på Ricks blogg.
Hela historien är märklig då Aftonbladet och faktagranskning är två begrepp som inte är så nära förknippade med varandra. Närmare bestämt publicerar Aftonbladet vad för skit som helst som kan förväntas sälja lösnummer och annonsplatser, och det där med att kolla fakta verkar man aldrig bry sig om. Jag har även sett många debattartiklar med uppenbara faktafel. Så fort en anti-pirat skriver en debattartikel så brukar den som regel drypa av faktafel eftersom de annars skulle ha svårt att få sina löjliga argument att låta vettiga för intelligentare organismer än fiskmåsar.
Någon måste alltså ha skrämt Aftonbladet till tystnad denna gång, och det är extra märkligt då Ricks artikel inte innehåller några nya avslöjanden och inget som skulle kunna klassas som förtal. Det är tydligen så upphovsrättsdebatten går till idag att kritiska röster tystas.

För övrigt så tappar Piratpartiet medlemmar dessa dagar. Svenska Dagbladet försöker få det att låta som en nyhet trots att det har varit högst väntat att många av dem som gick med i partiet i ren ilska över Pirate Bay-domen inte skulle förnya sitt medlemskap ett år senare.
Piratpartiet är trots detta väldigt stort, det kommer inte ta någon skada av varken medlemstapp eller kvällsblaskecensur. Det är nog snarare positivt att årsdagen uppmärksammas så vi kan få igång valrörelsen till det viktigaste svenska valet någonsin.
Själv står jag på piratsidan som aldrig förr.

Alla måste få vara politiker

Jan Rejdnell och Alexander Bard skriver på Newsmill att "Krav på arbetslivserfarenhet ska vara nödvändig för att få inneha politiska poster"

Tanken bakom det är god. Våra politiker bör vara kompetenta på annat än internt partiarbete. Men det som herrarna har missat är att om man ställer upp villkor för att någon ska få inneha en politisk post så trampar man på en av de mest grundläggande rättigheterna som finns i en demokrati, nämligen den att varje myndig medborgare ska få engagera sig i politiken.
Det ska inte spela någon roll vad för bakgrund du kommer ifrån. Vem som helst ska ha rätt att ge sig in i poltiken och ska ha rätt att kandidera till vilken post som helst.

Men hur gör man för att få fram de kompetenta politiker som vi alla efterfrågar? Genom att rösta såklart. Det går inte att förvänta sig att alla kandidater ska vara framsorterade med de rätta meriterna, dels för att i ett demokratiskt samhälle så ska ingen få sitta och lagstifta om vilka meriter som är "rätt", men även för att om du som väljare vill veta att du röstar på en person som motsvarar dina förväntningar så får du ta reda på detta innan du kliver in i valbåset.

måndag 12 april 2010

Värnplikt är slaveri

Trots sin iver att pissa på allt vad liberalism heter så har alliansregeringen ändå lyckats genomföra några frihetliga reformer under denna mandatperiod, kanske bara av en slump när de singlade slant om vilken politik de skulle föra, men det finns hursomhelst vissa saker att glädjas åt. En sådan är att värnplikten avskaffas.

Värnplikt är nämligen slaveri. Det går knappast att formulera det bättre än vad Henrik Unné gör på Newsmill: "När någon människa eller stat, med våld eller hot om våld, tvingar en annan människa att göra något åt henne, utan den andra människans medgivande, då är det definitionsmässigt slaveri. Värnplikten är en, med hot om fängelsestraff, påtvingad ofrivillig tjänstgöring. Den är slaveri, med staten som slavdrivaren"

Unné vill med detta även kontra Göran Greiders förslag om att den militära värnplikten ska ersättas med en social värnplikt där alla unga människor ska tvingas till ett års slitjobb i vård, skola eller omsorg där det behövs folk. Det menat som en slags moralisk uppfostran som ska skapa bättre medborgare.

Hur kommer det sig att i dagens Sverige finns det personer som tycker att det är en bra idé att tvinga andra människor till ett års arbete för att fostra dem till en subjektiv bild av vad en god medborgare är? Hur kommer det sig att respekten för människors fria val är så låg att förslag om utökat statligt slaveri mottas med gillande kommentarer? Greiders sociala värnplikt skiljer sig inte i princip, bara i omfattning, från slaveriet i kommunistiska regimer som Sovjetunionen och Kampuchea.
Det är förmodligen för att vi är så vana vid militär värnplikt att det ses som en naturlig del av samhället. Vi har blivit lurade till att tro att vi inte skulle kunna försvara oss från ryssens angrepp om vi inte kunde tvinga unga män att tjänstgöra i armén. Vi har blivit indoktrinerade till att tycka att nationens bästa står över individens frihet.

Dessa idéer är en börda vi måste kasta av oss. Nationens syfte är att värna individen, inte tvärtom. Nästa gång du läser en text om svenska försvaret, testa då att byta ut orden "värnpliktiga" och "värnplikt" till "slavar" respektive "bomullsplockning" och känn på hur det låter. Ganska snart komer du inse att det är något jävligt ruttet med Greider & Co:s förslag på hur man enkelt fyller tomma platser i vården, och du kommer liksom jag att glädjas åt att den sista formen av statligt slaveri i Sverige snart är avskaffat.

söndag 4 april 2010

Miljövänligare flyg

SVT Rapport berättar om ett ämne som jag har hållit koll på ett tag: utvecklingen av biobränsle för flyg. Det finns många människor som vägrar tro på att flyget kan bli mer miljövänligt, men faktum är att inom några få år så kommer förmodligen en stor del av världens kommersiella flygplansflotta att drivas av biobränslen.

Jag har sagt det länge nu: det finns ingen anledning att föra krig mot flygindustrin och utmåla människor som skurkar för att de vill flyga. Det är inte transportmedlet i sig det är fel på, det är drivmedlen vi måste förändra. Till dessa nya bränslen ska man lägga utvecklingen av nya bränslesnålare flygplanstyper som Airbus A380, Airbus A350, Boeing 787 och Boeing 747-8, plus åtgärder som glidflygning vid landning. Snart kommer utsläppen från flyget ha minskats drastiskt och Svensson behöver inte längre ha dåligt samvete för att ta sig ett jullov i Thailand.

Jag blir ofta kallad naiv för att jag tror att teknologin kommer att lösa våra miljöproblem. Det är märkligt då jag om och om igen bevisas ha rätt när utvecklingen går framåt. Jag tror att vetenskapen är bra mycket snabbare än politiken för att möta de utmaningar vi står inför.
Flygning är bra! Det ger människor möjlighet att se världen på ett sätt som man aldrig tidigare kunnat i historien, och det är en viktig del i framväxten av globalt välstånd. Så sluta den bakåtsträvande kampen mot flyget! Inse att utvecklingen går åt rätt håll, och passa på att njuta av möjligheterna det ger.

lördag 3 april 2010

Vetenskapens nya era

Forskare vid Large Hadron Collider har lyckats få upp partikelacceleratorn till rekordhöga energinivåer och kan därmed på allvar börja söka efter förklaringen till hur universum uppstod och varför det finns materia. Det är några av de största frågor som mänskligheten har stått inför, och jag tänker följa utvecklingen med stort intresse.
Få saker får mig så exalterad som spektakulära forskningsprojekt. Just nu finns flera sådana att följa: Hubble-teleskopet, Internationella Rymdstationen, Allen Telescope Array, James Webb-teleskopet, ITER, European Extremely Large Telescope och Laser Interferometer Space Antenna bara för att nämna några.
Vissa människor klagar över att det slösas pengar på de här sakerna, men personligen har jag svårt att se att även de enorma summor som läggs på dessa projekt skulle vara slöseri då de går till att hjälpa oss att förstå de svåraste saker vi någonsin undrat om universum.

Jag tänker härifrån dra paralleller till religion, och jag kan börja med att påpeka att förmodligen har ännu större summor genom historien lagts på att bygga kyrkor, moskéer och tempel. Upprätthållandet av sagor och vidskepligheter har nog varit betydligt dyrare än vetenskapen, även om man bara räknar i monetära värden.

Just när det gäller LHC så har vi den märkliga situationen att en av de partiklar som experimentet ska försöka hitta - Higgsbosonen - har fått det tragiska smeknamnet "gudspartikeln". Att detta namn sprids i media kan ge många människor den felaktiga bilden av att forskarna letar efter något som har med Gud att göra. Det här är ingen bagatell - jag är rädd att detta namn kommer att ge miljoner människor en förvrängd bild av vad partikelfysikerna håller på med, och de fantastiska upptäkterna kommer inte att kunna förmedlas korrekt till allmänheten. Det verkar som om den hotade religionsmemen gör ett fult försök att inkräkta på vetenskapsmännens arbete.

För religion har all anledning att känna sig hotad av LHC. Vid det här laget i historien har evolutionsbiologin visat att det inte behövs någon gud för att förklara livets utveckling. Vissa religiösa försöker envist förneka detta, medan andra något intelligentare dito istället pekar på universums uppkomst (och vetenskapens vita fläck där) för att visa på var Gud kommer in i bilden. Men om några decennier kanske vetenskapen har en klar och tydlig bild av hur Big Bang hände, och om Gud inte hittas där, var har vi då ett behov av Gud som förklaring?
Steg för steg undanröjs behovet av Gud som en vetenskaplig hypotes, och till slut är han reducerad till det han alltid varit i mina ögon: ett fantasifoster som visserligen är en intressant saga men som inte står att finna i den verkliga världen. Kanske då kan vi äntligen få leva i ett samhälle av vetenskap, logik och rationalitet.

Det är vad jag drömmer om, och det kanske är till stor del drömmar. Jag har inga illusioner om att vi kommer förstå hela universum inom kort, ej heller om att religion skulle dö snabbt ens om vi gjorde. Men jag tänker ändå fortsätta drömma, och ta emot nyheter från LHC med entusiasm.