torsdag 18 februari 2010

Jag ger mitt stöd till p-vakterna

I ett aktuellt fall så har det bedömts att p-vakter ska vara beredda att tåla mer våld och hot än andra yrkesgrupper.
Istället för att försöka kommentera det specifika fallet i detalj så hade jag tänkt göra något som är allt för ovanligt. Jag tänker på ett mer allmänt sätt ge mitt stöd till p-vakterna.

Så här ligger det till:
Vi har regler för var och när man får parkera i en stad. Om vi inte hade dessa regler så skulle folk kunna ställa sina bilar var som helst utan att ta hänsyn vilket skule orsaka kaos på gatorna, och detta ska reglerna motverka. Men regler betyder ingenting om det inte finns någon som ser till att de följs. Där kommer p-vakterna in i bilden.
Så vad tänker den som hotar en p-vakt? "Jag tycker inte vi ska ha regler för parkering" eller "Jag tycker vi ska ha regler men just JAG ska inte behöva följa dem" eller "Jag tycker att om jag blir tagen för att bryta mot reglerna så ska jag få hota den person vars jobb det är att se till att reglerna efterföljs". Om det är någon som vet - upplys mig. Hur fan tänker den som hotar en p-vakt?

Ingen tjänsteman ska behöva stå ut med hot och våld. Personer som trakasserar p-vakter har ingen ursäkt, de ska straffas lika som om de hade hotat vem som helst annars. Blir man bötfälld så är det bara att erkänna sitt misstag och betala, eller överklaga om man tycker att det var felaktigt.
Jag skulle inte vilja vara p-vakt själv, men jag vet att de behövs. Jag vill inte bo i en stad där folk parkerar sina bilar hejvilt utan att någon håller koll.

Så morska upp er, alla p-vakter. Här har ni en person som gillar att ni finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar