måndag 12 april 2010

Värnplikt är slaveri

Trots sin iver att pissa på allt vad liberalism heter så har alliansregeringen ändå lyckats genomföra några frihetliga reformer under denna mandatperiod, kanske bara av en slump när de singlade slant om vilken politik de skulle föra, men det finns hursomhelst vissa saker att glädjas åt. En sådan är att värnplikten avskaffas.

Värnplikt är nämligen slaveri. Det går knappast att formulera det bättre än vad Henrik Unné gör på Newsmill: "När någon människa eller stat, med våld eller hot om våld, tvingar en annan människa att göra något åt henne, utan den andra människans medgivande, då är det definitionsmässigt slaveri. Värnplikten är en, med hot om fängelsestraff, påtvingad ofrivillig tjänstgöring. Den är slaveri, med staten som slavdrivaren"

Unné vill med detta även kontra Göran Greiders förslag om att den militära värnplikten ska ersättas med en social värnplikt där alla unga människor ska tvingas till ett års slitjobb i vård, skola eller omsorg där det behövs folk. Det menat som en slags moralisk uppfostran som ska skapa bättre medborgare.

Hur kommer det sig att i dagens Sverige finns det personer som tycker att det är en bra idé att tvinga andra människor till ett års arbete för att fostra dem till en subjektiv bild av vad en god medborgare är? Hur kommer det sig att respekten för människors fria val är så låg att förslag om utökat statligt slaveri mottas med gillande kommentarer? Greiders sociala värnplikt skiljer sig inte i princip, bara i omfattning, från slaveriet i kommunistiska regimer som Sovjetunionen och Kampuchea.
Det är förmodligen för att vi är så vana vid militär värnplikt att det ses som en naturlig del av samhället. Vi har blivit lurade till att tro att vi inte skulle kunna försvara oss från ryssens angrepp om vi inte kunde tvinga unga män att tjänstgöra i armén. Vi har blivit indoktrinerade till att tycka att nationens bästa står över individens frihet.

Dessa idéer är en börda vi måste kasta av oss. Nationens syfte är att värna individen, inte tvärtom. Nästa gång du läser en text om svenska försvaret, testa då att byta ut orden "värnpliktiga" och "värnplikt" till "slavar" respektive "bomullsplockning" och känn på hur det låter. Ganska snart komer du inse att det är något jävligt ruttet med Greider & Co:s förslag på hur man enkelt fyller tomma platser i vården, och du kommer liksom jag att glädjas åt att den sista formen av statligt slaveri i Sverige snart är avskaffat.

1 kommentar: