onsdag 23 februari 2011

Gör SVT till betalkanal

TV-avgiften måste avskaffas. Den är en rutten kvarleva av en svunnen tid, och det är enbart p.g.a. politikernas slapphet som denna dinosaurie har överlevt de senaste två decenniernas tekniska utveckling. Tanken att man ska ta ut en avgift på innehav av en teknisk apparat som man i lagens namn äger för att bekosta en kanal som man kanske inte tittar på är en sjuk idé som strider mot allt vad framstegsvänlighet heter. Men det är ändå inte det sjukaste i dagens debatt.
Nyligen har politiker från blocken varit ute och resonerat kring en reform av TV-avgiften, och det är tragiskt att se att de bara lyckas komma med lösningar som är ännu mer bakåtsträvande: att införa en skatt på alla hushåll (även de utan TV). Det är en avsevärd försämring mot dagens situation.

Jag är förbluffad över att politikerna inte ser den tekniska lösning som finns mitt framför oss. Hela landet har digital-TV. Vill du ha Canal+ så betalar du en prenumeration för att se det, annars kan du inte se kanalen. Samma lösning går att göra för SVT, inga konstigheter, borde gå att fixa snabbt. På internet kan man införa ett prenumerationssystem för SVT Play, det borde vara ännu enklare. Det här är inget märkligt alls, redan idag betalar ju folk en avgift så det borde inte bli en svår övergång från att betala en sorts räkning till att betala en annan, med enda skillnaden att den nya räkningen är för en tjänst som man faktiskt har begärt.
Den som vill ha SVT betalar, den som inte vill ha SVT slipper. Om det blir ett bortfall i intäkter så är det ett visst fenomen kallat "efterfrågan" som tar sig uttryck, och då får man justera antingen priset eller kvaliteten på tjänsten. Economics 101. Det är så en marknad ska fungera - kunden betalar och får därefter en tjänst. Inte som idag där man får en tjänst vare sig man vill det eller ej och blir därefter tvingad att betala.

Det finns inga tekniska hinder för att göra systemet rätt. Det enda skäl som man skulle kunna anföra för att fortsätta med TV-avgift, eller TV-skatt, är om man vill fortsätta påtvinga folket SVT. Om man fortfarande tycker att folket måste matas med "rätt" kultur och "rätt" nyhetsbevakning. Om man inte tror att folk är kapabla att finna information på egen hand, eller inte vill att de ska göra det utan ett noga kalibrerat filter. Om man tycker att hela folket måste få statligt godkänd media serverad till sig. Det känns om att ordet "kulturfascism" är passande för sådant.
Idag har vi all världens information och kultur några knapptryck bort. Vi behöver inte längre en statlig stiftelse som trycker ner saker i halsen på oss och skickar oss en räkning för det.

Det är dags att göra systemet tidsenligt och rättvist. SVT som betalkanal, SVT Play som prenumerationstjänst. Tekniken finns redan på plats. Det är inte svårt. Det är bara viljan som behövs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar