tisdag 30 augusti 2011

Fildelningsrättegången i Göteborg är ett rent övergrepp på barn

I Göteborg dras nu en 15-årig kille inför domstol för att ha olovligen kopierat upphovsrättskyddade filmer. Detta är alltså upphovsrättsindustrin affärsmodell i praktiken: dra en minderårig till rättegång för att statuera exempel.

Alla omständigheter kring det här åtalet kokar ner till en enda oerhört viktig detalj: det var skolans rektor som angav 15-åringen till polisen.
15-åringen hade fått virus på sin dator, och när skolans IT-tekniker skulle fixa den så hittade han ett antal upphovsrättsskyddade filmer på datorn. IT-teknikern meddelade rektorn, som valde att gå till polisen. Vid en första anblick kan detta verka rätt då skolpersonal har anmälningsplikt om de ser brott begås, och olovlig fildelning är ett brott. Men - nu kommer det viktiga här - att man har kopierade filmer på sin dator innebär inte att man har begått ett brott. 15-åringen kanske hade köpt en bunt DVD-filmer och sedan kopierat över dem till sin dator, något som hade varit helt lagligt. Att hitta kopierade filmer på en dator betyder att ett brott kanske har begåtts, men inte säkerligen, och då faller hela tanken om anmälningsplikt.

Tänk en annan situation: en 15-åring kommer till skolan med en gyllene Rolex på armen. Ska rektorn då gå direkt till polisen och anmäla eleven för stöld? Nej givetvis inte! Eleven kanske har fått klockan, eller ärvt den, eller (hur osannolikt det än må verka) köpt den själv. Man kan inte göra några säkra antaganden, och samma sak gäller när filmer hittas på datorn. Skolans sak är inte att anmäla allt som skulle kunna vara ett brott och rikta misstankar mot sina egna elever. Det man bör göra är att ta ett snack med eleven, ställa frågor och undersöka hur situationen är.
Vidare så anser jag att det inte alltid är det bästa att göra att anmäla till polisen om det visar sig att ett brott har begåtts. När vi talar grövre brott så ska det givetvis rapporteras, men mindre brott (som olovlig fildelning) gör ofta att eleven hamnar i en situation där en rättegång skulle innebära större skada än nytta. En ung människa som dras inför domstol riskerar att få men för livet, samt även finansiella problem och en prick i registret. En rektor borde förstå detta och kunna agera utifrån vad som är bäst för eleven.

Rektorn på denna skola i Göteborg förstod uppenbarligen inte det. Skolan ifråga är Buråsskolan, och där finns två rektorer: Gunlög Valinder och Anders Wallin. Jag vet inte vem av dem som gjort anmälan, men för den som vill framföra sina synpunkter till dem så finns kontaktuppgifter här.

Olovlig fildelning är ett låtsasbrott som inte skadar någon, och att det används av ett särintresse för att genomföra häxrättegångar för att statuera exempel är inget annat än ett övergrepp, och det övergreppet blir än värre när det riktas mot en minderårig. Det är djupt skamligt att vi dagens Sverige har ett rättsväsende och ett skolväsende som assisterar i att begå övergrepp på barn för att en otidsenlig industri vill hävda sitt behov av att tjäna pengar. Framtida generationer kommer att se på detta med häpenhet och avsky. Den som inte vill skämma ut sig inför sina barnbarn måste protestera nu!


P.S. Från och med den 1 september införs privatkopieringsavgift på externa hårddiskar och USB-minnen. Det är en ren straffskatt på ny teknik där upphovsrättsmaffians representanter Copyswede väljer att betrakta oss alla som brottslingar och begår stöld av våra pengar för att göda en industri som vill leva som de gjorde på kassettbandens tid. För dig som inte vill ge dina pengar till sådana syften rekommenderar jag att du bunkrar upp med extern lagringsmedia för framtida behov. Du har till imorgon kväll på dig.

2 kommentarer:

  1. Men det är inte rektorn som du skall skylla på utan den 15 åriga pojken. Han bröt mot lagen... och i Sverige är man straffmyndig vid 15.

    SvaraRadera
  2. Anmälningskyldighet vid misstanke om brott, gäller för skolpersonal. Utreda om brott har begåtts, är polissak. Åklagaren beslutar om ärendet ska tas upp till rättegång. Det här ärendet verkar ha gått i enlighet med det svenska rättssystemet.

    SvaraRadera