söndag 3 juli 2011

Den fria rörligheten är under attack från wannabe-fascister

Vad fan tror grekiska staten att de håller på med?!
Nej, nu pratar jag inte om agerandet rörande landets skuldkris, utan det sätt på vilket de behandlar flottiljen Ship to Gaza.

Jag är inte ett fan av Ship to Gaza, och den ståndpunkten kan jag förklara i detalj i ett senare inlägg. Men det som görs mot flottiljen just nu från grekiskt håll ser ut att vara ett vidrigt angrepp på grundläggande friheter, utövat på ett fascistiskt sätt av politiskt godtycke.
Grekerna har nämligen med hot om våld hindrat skeppen att avsegla och de har gripit en av kaptenerna. Detta förklarar de med att de tänker förbjuda skepp med Gaza som destination att segla från grekiskt territorialvatten.
Vad fan får grekerna att tro att de har befogenhet att utfärda ett sådant förbud? Det kan inte vara tillåtet att hindra människor (särskilt inte utländska medborgare) från att lämna ett land så länge de inte är del i en brottsutredning.
Att man inte gillar destinationsorten är inte en giltig ursäkt. Det är landet som bevakar destinationsorten som ska hantera ankomst av oönskade besökare och avvisa dem. Nu har Israel tagit på sig rollen som Gazas gränsbevakning, och man kan diskutera rimligheten i det, men faktum kvarstår att det är Israel som borde vara motparten till flottiljen, inte Grekland.

Detta är ett direkt angrepp på den fria rörligheten, ett reseförbud som är lagvidrigt och utfärdat av politiska skäl på ett godtyckligt sätt. Så beter sig diktaturer som Kina, och det är inte värdigt ett demokratiskt EU-land.
Rätta mig gärna om jag har fel i juridiken här, men jag tycker det ser ut som att det grekiska agerandet bryter mot alla möjliga grundlagar och konventioner. Ungefär samtidigt har Danmark beslutat sig för att återinrätta gränskontroller, och det är ytterligare ett tecken på att den fria rörligheten inom Schengenområdet är under attack från småsinta nationalistiska politiker. Det borde tas krafttag från centralt EU-håll för att straffa sådana här övergrepp.

Återigen, tro inte att jag är en supporter av Ship to Gaza. Jag har mina skäl att ifrågasätta flottiljens syfte.
Men jag kan inte sitta tyst när flottiljen görs till mål för europeiska politiker som tycker att de kan bete sig som en fascistisk diktaturstat och komma undan med det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar