lördag 3 juli 2010

Morallagstiftning vs Verkligheten

Regeringens utredare föreslår höjda straff för sexköp, vilket var väntat eftersom utredningen inte hade tillåtits att kritisera lagen.

"Den nuvarande straffnivån för vissa fall av sexköp står inte i proportion till brottets allvar, enligt utredaren Anna Skarhed som lämnade över sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask (M) i dag"

Det brott vi talar om är alltså att ingå ett frivilligt avtal med en myndig människa om att mot betalning motta en tjänst som är laglig att utföra gratis. Det här är alltså det brott som nu ska kunna ge upp till ett års fängelse.
Sexköpslagen är en idiotisk morallag som trampar på all sans och vett rörande vuxna människors kontroll över sin egen sexualitet, och den måste avskaffas omedelbart.

Jag tänker inte gå in närmare på ämnet just nu utan hänvisar till Tianmis exemplariska analys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar