torsdag 1 juli 2010

Frihetsreformer

Alliansregeringen har ändå genomfört några liberala reformer, inte så många som jag hoppats, och det är osäkert om de väger upp den skada som gjorts på annat håll. Men vissa saker ska de ändå ha cred för, och en del av dessa är från och med idag 1 juli.

Värnplikten avskaffas, och den sista formen av statligt sanktionerat slaveri tas därmed bort. Jag har tidigare skrivit om varför det är löjligt att vara nostaligisk över denna feodala tradition, och inga kvalitetsargument kan dölja att de som argumenterar för återinförd värnplikt stödjer ett tvång som kränker myndiga människors frihet. Individen ska ha rätt att vägra att försvara staten, staten är nämligen till för individen och inte tvärtom.
Försvarsmakten försöker gå vidare genom att ta fram en missvisande och fascistoid "din mamma"-reklamkampanj. Löjligt.

Kårobligatoriet avskaffas, och därmed tvingas inte längre studenter att gå med i en intresseförening som de kanske inte är intresserade av. Kårerna måste nu släppa sin tidigare arrogans och börja aktivt jobba på att föra fram sitt existensberättigande, precis som intresseföreningar ska göra. Visst är det tufft när man har levt på ett statligt sanktionerat tvång i mer än ett sekel, men det är dags att möta verkligheten nu.

Senare i år kan vi se fram emot det slutliga avskaffandet av SJ:s tågmonopol då detta arroganta företag kommer tvingas lära sig hur en fri marknad fungerar (hint: man tvingar inte sina kunder att visa leg bara för att prissättningssystemet inte matchar efterfrågan). Tidigare har vi även sett apoteksmonopolets avskaffande och det är nu så självklart att kunna köpa huvudvärkstabletter på ICA som det borde vara.
Jag är optimistisk över att dessa förändringar ska bestå, för när frihetsreformer väl genomförts så känns de snart så självklara att det blir väldigt svårt att övertyga någon om att de ska dras tillbaka. Jag hoppas att utvecklingen fortsätter med att allt fler monopol och tvång avlivas så att tillvaron i Sverige blir såsom redan är brukligt i stora delar av världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar