söndag 23 januari 2011

Medborgarföraktets retorik kan vara så enkel

Ur en retorisk synvinkel är det väldigt intressant att analysera den komiska intervjun med Tobias Ringholm, förlåt, Billström där han svarar samma sak på alla frågor som ställs under tre och en halv minut.
Procedurmässigt gör han helt rätt. Han har fått en instruktion (förmodligen från husse Fredrik) om att inte kommentera ämnet, och han följer uthålligt denna officiella förhållningsorder hur mycket reportern än försöker lirka. En tämligen god soldat.

Ändå tycker nästan alla som ser intervjun att han framstår som ett jävla stolpskott. Han beter som en slav, en robot, som inte har någon egen vilja utan bara upprepar instruktionerna han fått utan att ge någon förklaring. Lika irriterande som Computer says No. Detta befäster en bild av att politiker är en annan sorts varelse än vanliga människor, och det spär på politikerföraktet.

Men det värsta föraktet är det som går i andra riktningen. Det är ett tydligt medborgarförakt som regeringen uppvisar via verktyget Billström. Allmänheten vill ha svar på om ministrarna har sagt något annat bakom kulisserna än vad de har sagt offentligt angående invandringspolitik. Regeringen visar däremot att de tycker att allmänheten inte har rätt att få svar, att vi ska hållas ovetande så länge det bara går. Oviljan att bemöta och förklara, för att istället bara vägra kommentera, visar att de tycker att svenska folket inte är värda att få svar direkt. Fårskocken ska inte bry sig under tiden som herdarna reder ut problemen.
Extra tydlig är arrogansen i Billströms ordval. Han "konstaterar" att han inte kan kommentera, han har inte möjlighet att kommentera. Detta är rent objektivt skitsnack. Det är klart han kan kommentera, det är bara så att han inte vill kommentera (och inte får). Det här sättet att blanda ihop kan och vill är visserligen ganska vanligt i dagligt tal, men det är lika felaktigt och irriterande ändå. Det ger dels samma känsla av en robot (är han inte programmerad att kunna kommentera?), men också av att Billström tror att vi är för dumma för att analysera vad han säger.

"Inga kommentarer" är en fras som man kan vifta undan reportrar med när man går från en byggnad till en väntande bil. Men att stå i en enskild intervju flera minuter i sträck och vägra att förklara för medborgarna vad det är som pågår - det är inte hållbart. Det uppvisar enbart en mentalitet hos politikern ifråga att allmänheten har inte rätt att få veta, och jag tycker att vem som än har den mentaliteten är för mig diskvalificerad från att vara politiker. När allmänheten kräver svar då ska svar ges, för det är vi som är politikernas chefer, inte tvärtom.
Jag önskar att Billström tvingas att avgå, inte bara p.g.a. en avskyvärd hållning i sakfrågan utan även för det öppna medborgarförakt han visar. Men jag fruktar att husse låter honom sitta kvar av ren envishet, vilket för oss tillbaka till ruta 1 igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar