torsdag 10 juni 2010

Avsluta det amerikanska militärimperiet

Det är inte ofta jag ser något värde i de anti-amerikanska utspelen som kommer från den svenska vänstern eftersom det verkar som att man förutsättningslöst måste slentrianhata USA om man är röd i Sverige. Men i ett utspel nyligen fanns en viss gnutta klarsynthet när man krävde att USA ska lämna sina militärbaser utomlands.

Detta måste analyseras styckvis utifrån de olika platser i världen som amerikanska trupper finns i. Till att börja med finns större delen i de krigshärjade länderna Irak och Afghanistan. Jag har aldrig varit för ett alltför hastigt tillbakadragande därifrån eftersom det skulle kunna kasta länderna in i totalt inbördeskrig och övertagande av nya totalitära regimer. Men lyckligtvis verkar det som att situationen har förbättrats så pass att ett amerikanskt tillbakadragande från båda länderna kan tänkas genomföras under de närmsta två åren. Det vore en stor lättnad att USA lämnar direkta väpnade konflikter med den muslimska världen.
På andra ställen i världen har amerikansk militär en viss relevans. Till exempel i Sydkorea (och till viss del Japan) för att avskräcka från nordkoreanska aggressioner, och i Djibouti för att bekämpa somaliska pirater. Dessa trupper bör stanna kvar tills vidare.

Det jag ifrågasätter är främst den stora amerikanska närvaron i EU-länder. Ett förvånande faktum är att USA har fler soldater i Tyskland (54 100) än i Afghanistan (34 800), detta 65 år efter Andra Världskrigets slut. Jag tror knappast att dessa behövs för att Tyskland inte ska bilda Fjärde Riket, eller för att förhindra EU-länderna från att attackera varandra över gränsdispyter. Det är EU som måste förhindra att konflikter uppstår inom EU, detta genom samarbete och interdependens, inte genom att be USA sitta bredvid med vapenmakt.
Det kan hävdas att amerikansk militär kan behövas ifall en ny kris på Balkan, i stil med Kosovo-krisen 1999, uppstår. Men det är återigen främst EU:s ansvarsområde och om USA behöver bistå så kan man göra det med tillfälliga insatser utifrån sina NATO-partners baser. Faktum är även att amerikanska bombflyg kan utföra räder var som helst på jordklotet från sina hemmabaser i Nordamerika. Behovet av permanenta amerikanska baser i Europa ser jag som något man kan starkt ifrågasätta.
Det brukar även framföras att värdländerna ofta inte vill att USA ska dra tillbaka sin militär, men detta är knappast ett argument för att de ska vara kvar. Det är självklart att ett land allierat till USA vill ta chansen att få sitt försvar skött av USA. För varje militärbas som USA har på tysk mark så betyder det att tyska staten kan lägga mindre pengar på sin egen militär. Det är klart de vill ha amerikanerna kvar när de spar pengar. USA drog sig tillbaka från Island 2006, mot isländska protester. Men det verkar som att Island klarar sin militära säkerhet bra ändå, utan att ens ha en egen armé.

Slutligen tror jag att ett trupptillbakadragande kan vara bra för amerikanerna själva, och det inte bara genom att spara stora summor pengar som kan användas till annat. Jag besökte USA senast för fem månader sedan och kunde på massvis av ställen se kampanjer under parollen "Support our troops". Jag tror att det faktum att hundratusentals unga amerikaner skickas utomlands med vapen i hand, och att många av dem kommer tillbaka i kistor, gör att amerikanerna får en väldigt störd bild av sin egen nation. Man vänjs vid att vara i ett tillstånd av permanent krig, man uppfostras till att tro att man måste rikta vapen mot sin omvärld för att kunna upprätthålla sin livsstil.
Jag tror det skulle vara mycket nyttigt för USA att starta en ny situation där fred är normaltillståndet och krig är undantag. "Support our troops" måste erstättas med "Support our aid-workers". Det kommer vi alla att vinna på i längden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar