lördag 19 juni 2010

Störta monarken genom att ställa en fråga

Jag har ett förslag på hur man skulle kunna störta Sveriges monark enbart genom att ställa en fråga till denne. Ja, det är så enkelt.

Bakgrunden är att successionsordningen säger:

"§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935)."

Den Augsburgiska bekännelsen säger:

"De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentinianerna , arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika."

Poängen här är att enligt grundlagen så måste man fördöma muhammedaner (d.v.s. muslimer) för att få vara Sveriges monark. Alltså tänker jag mig följande aktion.

Vi kan ta tronföljaren Victoria Bernadotte som exempel. Någon reporter med medföljande kameraman går fram till henne och ställer frågan: "Fördömer du muslimer?".
Om hon svarar "Nej", vilket förmodligen skulle ses som det mest naturliga i dagens Sverige, så bryter hon mot den Augsburgiska bekännelsen och ska därför fråntas sin successionsrätt.
Om hon svarar något i stil med "Inga kommentarer" så betyder det att hon inte gör ett aktivt fördömande vilket bekännelsen kräver, och ska därför fråntas sin successionsrätt.
Om hon svarar "Ja" så uppfyller hon bekännelsens krav och får behålla sin succesionsrätt. Men hon kommer att skapa en enorm motvilja hos medborgarna, inte enbart den stora gruppen muslimer i Sverige. Förmodligen kommer enbart SD:are stå bakom hennes uttalande, resten av svenska folket kommer bli förbannade och röster som kräver hennes avgång kommer att höjas i större skaror än någonsin tidigare.

Okej, riktigt så lätt kommer det nog inte gå. Jag tvivlar på att riksdagen kommer att avsätta henne ifall hon inte vill fördöma muslimer, eftersom riksdagspolitiker verkar tycka att grundlagen behöver man bara följa när man känner för det, och de vill ju inte avsätta stackars Victoria över något så oviktigt som krav från landets konstitution. Men även i en sådan situation kommer det löjliga faktum belysas att vår statschef i vad som ska föreställa ett sekulärt samhälle måste bekänna sig till ett religiöst dokument från 1500-talet. Monarkins föråldrade vämjelighet kommer som aldrig tidigare att framstå som så uppenbar för så många människor, och allt fler kommer att fråga sig varför vi håller fast vid den.

Jag tycker vi ska göra ett försök, vi kommer att vinna på det oavsett utfall. Någon som kan gå fram till Victoria och ställa den obekväma frågan? Tänk dig den möjligheten: att kunna störta ett kungadöme enbart genom att ställa en fråga. Bättre än i sagorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar