onsdag 11 november 2009

Bort med krucifixen

Europadomstolen beordrar Italien att ta bort krucifixen ur offentliga skolor.

Det må vara en symbolfråga som kanske inte har så stor reell effekt. Men jag tycker det är väldigt positivt att Europadomstolen slår ett slag för det sekulära samhällets principer.
Ett lands förvaltning ska inte rutinmässigt sätta upp symboler för en viss religion i offentliga lokaler där medborgare är tvungna att vistas.
Den här formen av slentrianreligion är det viktigt att man inte blundar för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar