söndag 29 november 2009

Schweiz visar fascismens nya ansikte

Idag har de röstande i Schweiz valt att förbjuda minareter.
I konsekvensens namn borde då även kyrktorn förbjudas eftersom dessa också är "maktsymboler". Men det kommer inte att hända.
Det man gör är alltså att lagstifta att vissa åsikter får framföras på ett visst sätt, men vissa andra åsikter får inte framföras på samma sätt. En grov inskränkning av yttrandefriheten när man skiljer på vad som får sägas.
Påivrarna menar att det är ett sätt att hindra framväxten av totalitär politisk islam, men de verkar blinda för att de bekämpar den med en egen form av fascism, och luckrar upp de frihetliga värden som de säger sig försvara.
Det är handlingar, och aldrig yttranden, som ska bekämpas!

Dessutom hävdar man att det är rätt när det är folket som har yttrat sig. Men jag har sagt det förr: demokrati innebär INTE majoritetens rätt att inskränka minoritetens frihet.

Nu återstår bara att hoppas att Europadomstolen gör något åt galenskaperna.Uppdatering:
Detta är en minaret. Bilden är tagen i Xi'an i Kina. Moskén där är byggd i klassiskt kinesisk arkitektur och om man inte visste att det var en moské så skulle man nog inte se det om man gick förbi.
Poängen med detta är att minareter kan se ut hur som helst, de kan byggas för att passa in i stadsbilden var som helst. Det är alltså inte en fråga om estetik. För att veta att det är en minaret så måste man veta att den var byggd med syftet att symbolisera islam. Man måste veta ägarens tankar bakom bygget.
Är det någon som fortfarande tvivlar på att det är en fråga om religionsfrihet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar