torsdag 5 november 2009

Den missriktade demokratin visar sitt fula tryne i Maine

I den amerikanska staten Maine så har en folkomröstning nyss avgjorts i vilken folket satte stopp för könsneutrala äktenskap. Detta innebär att homosexuella än en gång får berättat för sig att deras kärlek ses som mindre värd och att de inte förtjänar samma rättigheter som heterosexuella. Trots att ingen egentligen förlorar på legalisering av könsneutrala äktenskap så finns det människor som är villiga att lägga enorma resurser på att sätta stopp för andras frihet. Det gör mig direkt äcklad att höra hur de firar sin seger i att sabba andras liv.

Dessa konservativa skitstövlar använder alltså USA:s generösa möjligheter till folkomröstning som främsta vapen i kampen mot homosexuellas rättigheter. Vid en snabb anblick kan det verka demokratiskt. Folkets röst är väl det som ska bestämma?
Nej, det finns vissa frågor som inte bör folkomröstas om. Folket i Maine borde aldrig ha fått frågan ställd till sig.

Folkomröstning är per definition majoritetsförtryck. Homosexuella är i minoritet vilket betyder att om man röstar om deras rättigheter så kan de diskrimineras massivt av den heterosexuella majoriteten. Om 90 % säger att de vill diskriminera de övriga 10 %, är det rätt då? De som får flest röster bestämmer, det låter väl rimligt?
Nej, historien har visat oss om och om igen hur det går när en majoritet anser sig ha rätt att kränka minoriteten. Därför har vi idag grundlagar och konventioner som ska skydda minoriteten från förtryck oavsett vad flertalet tycker. Att många vill slå på den enskilde är inte ett skäl att tillåta misshandel. Gissa hur det hade gått om USA hade folkomröstat om svartas rättigheter på 1960-talet.

Folkomröstningar bör tillåtas i frågor som rör ett samhälle som helhet, t.ex. EU-medlemskap, hela landet måste gå med i EU på en gång eller inte alls. Men när det gäller könsneutralt äktenskap så finns en annan lösning för nej-sägare: gillar du det inte så låt bli att gifta dig med någon av samma kön, och låt sedan andra människor sköta sitt eget liv.
Frågan bör handhas av lagstiftande församlingar, eller helst författningsdomstolar.

Man ska inte hålla folkomröstning i frågor om minoriteters rättigheter! Det bör skrivas in i grundlagen. Kom även ihåg att den minsta minoriteten är individen, och jag anser att man inte bör folkomrösta om individuella rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar